nieuws Bestuurskracht

Meer regie op volkshuisvesting

De rijksoverheid gaat op het gebied van volkshuisvesting meer centrale regie voeren dan voorheen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief wordt het hernemen van de regie geformuleerd als ‘het herwinnen van de publieke ruimte op het vrije spel der krachten’. Dat wil zeggen dat de markt te veel de vrije hand heeft gekregen en de rol van de overheid de afgelopen jaren te klein is geweest.

De minister streeft naar 100.000 nieuwe woningen per jaar en wil daarbij sturen op voor wie wat wordt gebouwd. Ten minste twee derde van de te bouwen woningen moeten betaalbare huur- en koopwoningen zijn, met speciale aandacht voor starters, senioren en mensen met een middeninkomen.

In de eerste helft van maart 2022 wordt de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw gepresenteerd. Hierin wordt beschreven op welke manier de woningbouw versneld wordt en hoe de woningvoorraad past bij de woonwensen. Een aantal maatregelen om de regie ‘te herwinnen’ zijn het stellen van een ondergrens van het aandeel sociale huurwoningen in alle gemeenten, het beter beschermen van kopers en huurders en het benutten van de instrumenten in de Omgevingswet.

In andere, nog op te stellen programma’s, zullen nog meer maatregelen worden aangekondigd om de woningnood in Nederland te ledigen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *