nieuws Bestuurskracht

Meer ruimte voor brede welvaart

Het kabinet doet er goed aan bij de begrotingsplannen meer ruimte te geven aan brede welvaart. Dat adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Sociaal Culturele Ontwikkelingen – Stand van Nederland 2023.

Uit dat rapport blijkt dat de kwaliteit van leven in Nederland gemiddeld genomen hoog is en dat veel mensen vertrouwen hebben in elkaar. Tegelijkertijd is echter sprake van grote, structurele ongelijkheid die de laatste jaren niet is afgenomen. Meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen heeft bovendien weinig vertrouwen in politiek en overheid.

Om te bepalen wat voor samenleving we willen zijn en worden, doet het kabinet er goed een heldere langetermijnvisie voor Nederland te presenteren, aldus het SCP. Sociaal-maatschappelijke gevolgen en brede welvaart – alles wat mensen naast materiele welvaart van waarde vinden – moeten daarin worden meegenomen.

Daarbij is het van belang om duidelijk te zijn over wat de overheid van mensen verwacht en waar men collectief op kan terugvallen. Onduidelijke en onrealistische verwachtingen tussen overheid en de samenleving vormen een risico voor de haalbaarheid van beleidsdoelen. Het gaat hierbij om wat overheid, burgers, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven van elkaar mogen en kunnen verwachten.

Eind vorig jaar berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de brede welvaart op korte termijn gelijk blijft of toeneemt, maar dat de brede welvaart op lange termijn onder druk staat.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *