nieuws Bestuurskracht

‘Overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen’

De overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen dan zij nu doet. Daarnaast moet zij bedrijven verplichten meer te doen voor de grote opgaven van dit moment. Dat zeggen burgers in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit onderzoek heeft het SCP gekeken naar hoe burgers de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en henzelf graag zien. Burgers verwachten van alle partijen (inclusief zichzelf) meer dan zij nu zien, maar een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat vooral de landelijke overheid (flink) meer verantwoordelijkheid moet nemen.

Volgens burgers kan de overheid deze verantwoordelijkheid op verschillende manieren invullen. Van zachte vormen van sturing, waarbij de overheid andere partijen ondersteunt of prikkelt om in actie te komen, tot dwingendere vormen van sturing, waarbij zij zelf de regie pakt of verplichtingen oplegt aan andere partijen. Die verplichtingen zien burgers met name richting bedrijven.

Burgers zien belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij gaat het vooral om het hebben van voldoende tijd en geld, en het krijgen van de juiste ondersteuning. Bij het nemen en verdelen van verantwoordelijkheden is het daarom belangrijk om het kunnen en willen van alle (groepen) burgers zorgvuldig mee te wegen, stelt het SCP.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *