nieuws Bestuurskracht

Meer vertrouwen bij uitvoering sociale zekerheid

Het kabinet wil voortaan bij de uitvoering van sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in mensen. Dat schrijven ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in de kabinetsreactie op het rapport Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid.

In dat rapport onderscheiden onderzoekers drie clusters van knelpunten. Op het gebied van toegang tot en hoogte van uitkeringen is wet- en regelgeving complex voor burgers en uitvoerders. Bij verplichtingen en sanctioneringen is er een onrealistisch mensbeeld en strenge wetgeving met beperkte afwijkingsmogelijkheden, die onvoldoende worden benut. Daarnaast leidt conflicterende wet- en regelgeving tot onvoorziene situaties en gebrekkige samenwerking.

De ministers schrijven ‘de mens weer centraal’ te willen zetten. Een aantal maatregelen moet daar aan bijdragen. Zo zijn er plannen om de Participatiewet te vereenvoudigen en de balans tussen menselijke maat en rechten en plichten te herstellen. Samen met vakbonden en werkgevers wordt gekeken wat er op korte en op middellange termijn gedaan kan worden aan hardheden in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Ook is er een commissie aangekondigd om het hele WIA-stelsel tegen het licht te houden.

De ministers schrijven verder dat de handhaving van sociale zekerheid wordt aangepast, zodat er meer wordt uitgegaan van vertrouwen. Het UWV zet in op meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden en de Sociale Verzekeringsbank neemt bij ingrijpende beslissingen actief contact op en let daarbij op signalen die wijzen op bijzondere persoonlijke omstandigheden. Beide organisaties kijken ook meer naar wat de bedoeling van wetgeving is.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *