nieuws Bestuurskracht

Miljoen extra woningen niks nieuws onder de zon

Het is hoog tijd dat er iets gebeurt op de Nederlandse woningmarkt; dat vindt ook het kabinet. Om die reden wil minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge voor 2030 maar liefst 900.000 woningen bouwen, in deze kabinetsperiode zo’n 100.000 per jaar. Voormalig VROM-bewindslieden Sybilla Dekker (VVD) en Hans Alders (PvdA) prijzen de ambitie van de minister maar waarschuwen tegelijkertijd: kijk goed naar de context waarin je je plannen uitvoert. Want ruimtelijke ordening is meer dan praten over functie en woningen bouwen is meer dan stenen stapelen.

Om zijn plannen de komende jaren te realiseren heeft de minister De Jonge het programma Woningbouw in het leven geroepen. Dat is het eerste van zes programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda en beschrijft de aanpak van het kabinet om de situatie op de Nederlandse woningmarkt te verbeteren. ‘We streven ernaar dat ten minste twee derde van de nieuwe huur- en koopwoningen betaalbaar zijn voor mensen met een lager en midden­inkomen,’ ronkte de minister in de brief die hij over het programma naar de Tweede Kamer stuurde. ‘Met het programma Woningbouw […] hernemen we de regie op de volkshuis­vesting en pakken we de uitdagingen aan.’

Woningcorporaties
Die uitdagingen zijn eigenlijk niks nieuws onder de zon. ‘Het doel van 100.000 woningen per jaar was in mijn tijd ook al het getal,’ zegt Sybilla Dekker, minister van VROM van 2003 tot en met 2006 en verantwoordelijk voor de Nota Ruimte waarin taken op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen werden gedecentraliseerd naar gemeenten en provincies maar een nationaal kader voor ruimtelijke ontwikkeling bleef. Bovendien was de realisatie van die aantallen – net als nu – een struggle.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD34: Wonen in actie. Lees hier verder

Beeld: ANP Foto

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *