nieuws Bestuurskracht

Naleving AVG bij overheden schiet tekort

De kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij overheden schiet tekort. Vooral bij gemeenten en ministeries zijn verbeteringen nodig, blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Wat zijn de meest voorkomende onduidelijkheden en problemen binnen overheidsorganisaties bij naleving van de AVG en welke oorzaken vallen daarvoor aan te wijzen?

Uit een aantal case study’s blijkt dat aandacht voor correcte verwerking van persoonsgegevens sinds de invoering van de AVG weliswaar verbeterd is, maar nog niet op het gewenste niveau.

Uit het rapport blijkt dat de kennis van de AVG toeneemt bij overheden, maar dat betekent niet dat de regels ook worden nageleefd. Zo ontbreekt soms voldoende besef dat het beoordelen van AVG-aspecten vooraf moet gaan aan een verwerking van persoonsgegevens. Bewust niet naleven komt slechts een enkele keer voor.

Het WODC doet een aantal aanbevelingen gericht op versterking van de naleving van de AVG binnen overheidsorganisaties, waaronder meer investeren en het benadrukken van het belang van de AVG door management en bestuurders.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *