nieuws Bestuurskracht

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

De nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. In eerder overleg tussen de minister en medeoverheden kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om de gemeenten, provincies en waterschappen te laten oefenen met de nieuwe systemen.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving en zorgt voor een digitaal omgevingsloket. Dit omgevingsloket zou het voor burgers en bedrijven makkelijker maken vergunningen aan te vragen. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet moet ook sneller inzicht geven in welke regelgeving wanneer van toepassing is.

Het kabinet heeft 150 miljoen euro gereserveerd om gemeenten te compenseren voor de kosten die gemaakt worden bij de invoering van de Omgevingswet. Het bedrag moet gemeenten meer financiële ruimte bieden om de implementatie en de transitie na inwerkingtreding soepel te laten verlopen.

De datum voor inwerkingtreding van de omgevingswet is al verschillende keren verschoven. De minister wil met het vaststellen van deze datum duidelijkheid scheppen zodat gemeenten, provincies en waterschappen zich kunnen voorbereiden op een verantwoorde en zorgvuldige invoering.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *