nieuws Bestuurskracht

Overheid scoort laag op integriteit en openheid

Nederlanders zijn bovengemiddeld tevreden met de diensten die de overheid levert, maar het vertrouwen in de overheid is laag. Ook scoort de Nederlandse overheid laag op integriteit en openheid, blijkt uit Government at a Glance, het tweejaarlijks rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Op basis van een survey onder zo’n 2000 Nederlanders blijkt dat 49,1 procent van de bevolking vertrouwen heeft in onze overheid. Hoewel dit nog altijd beter is dan het OESO-gemiddelde van 41,4 procent is ook in Nederland het vertrouwen in de overheid achteruitgegaan. 33,1 procent van de respondenten heeft geen tot weinig vertrouwen in de overheid.

Wat openheid en integriteit betreft, scoort Nederland onder gemiddeld. Zo gelooft meer dan 40 procent van de ondervraagden in Nederland dat politici bereid zijn een politieke gunst te doen in ruil voor de belofte van een goed verdienende baan in de private sector. Dit ondermijnt de integriteit van onze politici en uiteindelijk het vertrouwen in de overheid.

Ook het nog ontbreken van een effectief lobbyregister is een belangrijk verbeterpunt. Meerdere internationale organisaties, waaronder de Europese anti-corruptie waakhond GRECO, hebben Nederland erop gewezen dat de overheid de lobby en integriteit wetgeving moet verbeteren. Transparency International publiceerde recent een rapport over het Nederlandse lobbylandschap.

Government at a Glance is een rapport over de staat van het openbaar bestuur in OESO-lidstaten en partnerlanden. Het rapport gaat in op hoe overheden presteren op het gebied van vertrouwen in de overheid, openbare aanbestedingen en overheidsuitgaven.

Gemene deler in alle lidstaten is dat overheden dienen te werken aan de weerstand en veerkracht van de democratie en aan het vertrouwen in de overheid. Van de bevolking in de OESO-landen heeft gemiddeld 41,4 procent vertrouwen in de overheid en voelt slechts 30 procent zich gehoord door de politiek.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Vraagje: staat de integriteit van de overheid ter discussie of de integriteit van politici?
    Hier ben ik benieuwd naar, omdat dit nogal een slok op een borrel uitmaakt voor mij en mijn collega’s….

  2. Wanneer gat men eindelijk tot inkeer komen dat Europese aanbestedingen alles alleen maar duurder maken i.p.v. goedkoper en niets van doen heeft met integriteit.
    Hierdoor worden de overheidsuitgaven alleen maar hoger i.p.v. lager.
    Door alles te privatiseren komt men steeds duurder uit en worden we allen steeds meer afhankelijk gemaakt van al deze bedrijven en technische oplossingen