nieuws Bestuurskracht

Pak de bouwopgave integraal aan

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) wil meer met de gemeente samenwerken op het gebied van ruimtelijke ordening. Door gebruik te maken van de eigen lokale kennis van de drie vastgoedsectoren – Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk – denkt de NVM de bouwopgave sneller en integraler te lijf te kunnen gaan.

Soms lijkt de woningbouwopgave in een gemeente best eenvoudig. Stel, in een onderzoek geeft twee derde van de respondenten aan behoefte te hebben aan een betaalbare woning (met een prijskaartje tot aan de NHG-grens van 3,5 ton). De gemeente maakt onmiddellijk plannen om twee derde van de te bouwen woningen betaalbaar te maken. ‘De gedachte is: hier is behoefte aan, dat gaan we bouwen. Maar zo werkt het niet altijd, er is een heel scala aan mogelijkheden,’ zegt Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM. ‘Waar liggen de werkelijke behoeften? Het kan bijvoorbeeld ook juist slim zijn om duurdere woningen te bouwen zodat er doorstroom op gang kan komen.’

Data en kennis
De NVM is de grootste Nederlandse ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Met de drie vastgoedsectoren Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk heeft de vereniging de expertise in huis om complexe vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening inzichtelijk te maken voor gemeenten en hun inwoners. Overheden weten de NVM niet altijd te vinden, terwijl ze daar juist baat bij kunnen hebben, vult Jos Ebbers, voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk, aan. ‘Je staat er versteld van hoeveel kennis en data er aanwezig zijn bij onze vakgroepen. Wij zien precies waar kopers vandaan komen en aan welke woonplekken en type woningen behoefte is. Wij kunnen bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag met welke boeren je om tafel moet gaan over stikstofreductie en herverkaveling om bouw überhaupt mogelijk te maken. Koppel je die kennis aan demografische gegevens, dan heb je veel duidelijker voor ogen wat er nou eigenlijk moet gebeuren met de bouwopgave.’ ‘Laat onze regionale NVM-afdelingen ieder kwartaal even zitten met de wethouder en de ambtenaren die hiermee belast zijn,’ vult Goutsmits-Gerssen aan. ‘Hoe is de woningmarkt, waar is behoefte aan?’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD34: Wonen in actie. Lees hier verder

Beeld: Aagjestudio

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *