nieuws Bestuurskracht

Participatie naar een hoger plan

Met het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau wil minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties burgerparticipatie naar een hoger plan tillen. In het kort betekent de nieuwe wet dat burgers niet alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en evaluatie van beleid worden betrokken.

Momenteel kennen decentrale overheden – gemeenten, provincies, waterschappen en openbare lichamen in Caribisch Nederland – al een inspraakverordening. Hiermee worden overheden gestimuleerd om burgers invloed te laten uitoefenen op hun beleid. Zo vroeg de gemeente Súdwest-Fryslân haar inwoners om hun mening over de verduurzaming van energie. Dit leidde tot een advies aan de gemeenteraad dat in 2021 ook echt werd overgenomen. In Amsterdam kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties plannen indienen bij stadsdeel West. Een commissie selecteert vervolgens de dertig beste, waarna inwoners kunnen stemmen.

In Zeist adviseerden 150 burgers in 2021 de gemeente over miljoenen­bezuinigingen. En voordat op 1 januari 2022 de gemeente Land van Cuijk ontstond, werden twintig dorpsberaden samengesteld om de thema’s te kiezen waar het nieuwe gemeentebestuur zich op moest gaan richten.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 37: Burgerparticipatie. Lees hier verder

Beeld: Pim Mul

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *