nieuws Bestuurskracht

Ambtenaren geven burgerparticipatie een kleine 7

Ambtenaren geven gemiddeld een 6,7 voor de wijze waarop burgerparticipatie een plek heeft gekregen in hun organisatie en de gemeente. Maar sommige zaken kunnen beter worden geregeld, vinden ze, zoals de competentieontwikkeling van medewerkers en de cultuurverandering die noodzakelijk is. Extern kunnen de terugkoppeling en opvolging van participatie-inspanningen en het regelmatig evalueren van het participatieproces beter worden aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de stand van burgerparticipatie bij 75 Nederlandse gemeenten, dat is uitgevoerd in het kader van de Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie.

Waarom gaan gemeenten aan de slag met burgerparticipatie? Als belangrijkste reden noemen de ambtenaren die deelnemen aan het onderzoek: inwoners invloed laten uitoefenen op het beleid (37 procent) en de kwaliteit van het beleid vergroten (21 procent). Ook het horen van inwoners (15 procent) en de kloof tussen de overheid en de burgers verkleinen (13 procent) noemen ze vaak, net als het verkennen van draagvlak en begrip voor besluiten creëren. Verder vinden ze dat hun gemeente belangrijke stappen heeft gezet om haar participatiebeleid vorm te geven. Volgens 67 procent is dat beleid volledig of grotendeels uitgewerkt. En iets meer dan de helft van de ambtenaren geeft aan dat er een volledig of grotendeels uitgewerkte participatietoolbox aanwezig is.

Hoe vinden ambtenaren eigenlijk dat hun gemeente het doet op het gebied van burgerparticipatie? Hun oordeel is mild, lijkt het. Gemiddeld geven de ambtenaren een 6,7 voor hoe burgerparticipatie georganiseerd is in de organisatie en de gemeente. Een klein deel van de ambtenaren (8 procent) beoordeelt burgerparticipatie in hun gemeente onvoldoende en 31 procent geeft het rapportcijfer 6. De grootste groep ambtenaren beoordeelt de plek en organisatie van burgerparticipatie in hun gemeente met een 7 en 16 procent geeft een rapportcijfer van een 8. Toch kunnen er zaken beter worden geregeld. Competentieontwikkeling van medewerkers (69 procent), cultuurverandering die burgerparticipatie ondersteunt (65 procent) en training in participatiemethoden (59 procent) worden genoemd als punten die intern beter kunnen in de organisatie op het gebied van burgerparticipatie. Ook zijn er externe verbeterpunten. Zoals de terugkoppeling en opvolging van participatie-inspanningen (76 procent) en het regelmatig evalueren van het participatieproces (75 procent). De helft van de ambtenaren noemt bovendien de verbetering van informatieverstrekking (48 procent) als verbeterpunt.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 47: Burgerparticipatie. Lees hier verder
Beeld: Mikhail Nilov
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *