nieuws Bestuurskracht

Pleidooi voor betekenisvol besturen

Met het programma Democratie in Actie wilden BZK, VNG en meerdere beroeps- en belangenverenigingen de lokale democratie versterken. En dat is gedeeltelijk gelukt. Nu het programma is gestopt, liggen de grotere problemen waarmee decentrale overheden kampen nog altijd op tafel. Aan een herstructurering van het bestel zullen we niet ontkomen.

Complexe problematiek, immense werkdruk, verbinding maken met een gepolariseerde samenleving: het lokaal bestuur staat voor grote opgaven. ‘Hoewel er veel goed gaat, kan ik wel tien dingen opnoemen die beter kunnen en moeten,’ zegt Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers en griffier bij de Provinciale Staten van Overijssel. ‘Het belangrijkste probleem is werkdruk, maar ook zaken als omgangsvormen en informatievoorziening verdienen onze volle aandacht.’

Democratie in Actie
Democratie in Actie ging in 2018 van start, met als doel het lokaal bestuur een impuls te geven en de lokale democratie te versterken. Het programma is opgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en meerdere beroeps- en belangenverenigingen. Prioriteiten waren het stimuleren van een krachtige gemeenteraad met goed toegeruste leden, het beter betrekken van inwoners en het creëren van een responsieve ambtelijke organisatie. Dat gebeurde onder meer met de zogeheten Quick Scan Lokale Democratie (een instrument om de staat van de lokale democratie door te lichten) en het Uitdaagrecht (waarbij gemeenten worden gestimuleerd om hun inwoners de gelegenheid te geven overheidstaken over te nemen.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD33: Blik op de gemeenteraad. Lees hier verder

Beeld: ANP Foto

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *