nieuws Bestuurskracht

Reik inwoners de hand

Zo’n 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens kampen met schulden. Dat enorme aantal heeft een ontwrichtende werking op de samenleving. Om die reden werken kabinet en ketenpartners aan maatwerk en verbetering van overheidsincasso’s. Wat leveren die maatregelen op?

Er moet meer oog komen voor de menselijke maat, vindt het kabinet. Een paar jaar geleden is dan ook een samenwerkingsverband gestart met de grote uitvoeringsorganisaties, zoals CJIB, CAK, UWV, DUO, RVO, SVB en Belastingdienst, om te werken aan een verantwoorde inning en incasso van overheidsvorderingen. Via het Programma Clustering Rijksincasso (CRI) is een eerste stap genomen door incasso via gerechtsdeurwaarders te bundelen, waarbij CJIB de trekker is.

‘Op dit moment zorgen we er al voor dat vorderingen van CAK, DUO, RVO en UWV bij elkaar komen en de burger voor deze instanties te maken heeft met één deurwaarder. Dat levert voor de burger een eenduidig aanspreekpunt op bij zowel CJIB als deurwaarder,’ legt Albert Hazelhoff, algemeen directeur van het CJIB en voorzitter van de Stuurgroep CRI uit. ‘Met het nieuwe programma CRI doen we nu met de grote uitvoeringsorganisaties en in samenwerking met het ministerie van SZW de nodige nieuwe stappen voorwaarts. Het gaat daarbij niet alleen om de deurwaarder, maar vooral om te voorkomen dat er überhaupt een deurwaarder aan de deur komt te staan. Daarom hebben we gekeken hoe we al voor dwangincasso in samenwerking tot een betalingsregeling kunnen komen, namens alle betrokken partners. Het idee daarbij is: alleen deurwaarders als het echt niet anders kan.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken: Zonder zorgen schuldenvrij. Rust en ruimte in hoofd en hart. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *