nieuws Bestuurskracht

Ruim baan aan vakmanschap

Er is te weinig ruimte voor vakmensen om hun kennis optimaal te benutten in een wereld die geregeerd wordt door soms complexe systemen, zegt Paul Iske. Vakmanschap moet je de kans geven om te groeien en dat kan alleen wanneer mensen mogen proberen, mislukken en van ervaringen leren. We kunnen enorme hoeveelheden geld investeren in ict-systemen, AI en andere technologische zaken, maar we moeten blijven uitkijken voor de bekende formule NT+OO=DOO, wat staat voor: Nieuwe Technologie in een Oude Organisatie geeft een Dure Oude Organisatie.

In onze samenleving spreekt men al geruime tijd over de kennismaatschappij en over kenniswerkers. Hiermee wordt bedoeld dat een substantieel deel van de (economische) groei in de samenleving voortkomt uit kennis en dat de meeste mensen kennis als belangrijkste productiefactor inzetten. Er zijn vele definities van kennis. Belangrijk is om je af te vragen wat de rol van kennis is. Wanneer en hoe gebruik je die? Je zou kunnen zeggen dat je kennis nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen of om handelingen te selecteren en uitvoeren. En daar heb je Inzichten (opgedaan in het verleden), Informatie (beschrijft de situatie in het heden) en Ideeën (wat wil je in de toekomst bereiken) voor nodig. Kortom: K = I3 (Kennis = Inzichten x Informatie x Ideeën). Voor de vakman geldt in het bijzonder dat deze op basis van kennis acteert.

Vaak associeert men een vakman met iemand die het “vak” door en door kent en zich onderscheidt door het leveren van “vakwerk” of resultaten van hoge kwaliteit. Dat vak hebben ze vaak grotendeels in de praktijk geleerd. Ik heb veel professionals gevraagd naar de aard van hun werk en zonder uitzondering geven ze aan dat deze altijd een verhouding is van routinematig en improviserend werk. Door te leren in de praktijk worden routine­matige activiteiten steeds efficiënter en zouden in principe ook meer mogelijkheden ontstaan om te improviseren. Daar moet de organisatie dan wel de ruimte voor bieden. Om verschillende redenen is die ruimte kleiner dan mogelijk en/of gewenst.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 40. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *