nieuws Bestuurskracht

‘Investeer nu in voorbereiding op onzekere coronatoekomst’

Of het coronavirus zich nu ontwikkelt tot een griepje of dat het opnieuw zorgt voor grootscheepse ontwrichting van de samenleving, we dienen met het virus te leren leven. Verschillende adviescolleges hebben daarom onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vijf scenario’s uitgewerkt, met bijbehorende adviezen voor (beleids-)keuzes.

Twee aandachtspunten zijn essentieel: benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken; en zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk de ingewikkelde keuzes daarbij niet.

Vijf coronascenario’s zijn verder uitgewerkt: Verkoudheid, Griep+, Externe dreiging, Continue strijd en Worst case. Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn, zijn deze scenario’s verder uitgewerkt voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen. Dat levert een breed overzicht op voor domeinen als economie, openbaar bestuur, zorg, onderwijs, cultuur, sport, wetgeving en internationale samenwerking. Ook zijn de scenario’s doordacht op implicaties voor wetenschap en technologie, gedrag en communicatie, mensenrechten. En voor kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder mensen die medisch kwetsbaar zijn en mensen in gesloten jeugdzorg en gevangenissen.

Hoewel het coronavirus momenteel nog steeds aanwezig is, hebben we er een stuk minder aandacht voor dan voorheen. De adviescolleges stellen dat we deze relatieve rust moeten benutten om te investeren in de voorbereiding op een onzekere toekomst. Twee elementen zijn daarbij van belang. De eerste is om te investeren in wendbaarheid. Ervan uitgaande dat het virus ook in de toekomst de samenleving blijft beïnvloeden, is het noodzakelijk dat men in verschillende domeinen snel en soepel kan schakelen. Wendbaarheid in de toekomst vraagt om investeringen in het heden, zoals een robuuste digitale infrastructuur en in voldoende mogelijkheden voor om- en bijscholing.

De tweede gaat om het ontwikkelen van juridische en bestuurlijke kaders die geschikt zijn voor verschillende mogelijke ontwikkelingen van de pandemie. Dit zodat ook tijdens momenten waarop de pandemie zich weer ontwikkelt tot een crisis, besluitvorming plaatsvindt binnen bestaande democratische en rechtsstatelijke structuren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *