nieuws Bestuurskracht

Jaarplan SCP 2022

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het jaarplan voor 2022 gepresenteerd. Kansengelijkheid, participatie en talentontwikkeling, representatie en vertrouwen, de diverse bevolking in Nederland, het sociaal domein en de lokale verzorgingsstaat en brede welvaart komen centraal te staan.

Het SCP verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe inwoners van Nederland zelf vinden dat met hen zelf gaat. Dat noemt het SCP het burgerperspectief. Het burgerperspectief heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het nieuwe jaarplan.

In de ontwikkeling van het jaarplan is ook gekeken naar de uitkomsten van onderzoeken die het SCP onder burgers uitvoert. Het doel hiervan is dat de onderzoeksvragen die het SCP de komende jaren beantwoordt, aansluiten bij de leefsituatie van mensen.

Het jaarplan 2022 is een onderdeel van het Meerjarenplan 2021-2025. Met het meerjarenprogramma reageert het SCP op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *