nieuws Bestuurskracht

Spanning tussen hoge ambtenaren en politiek

Hoge ambtenaren zijn bezorgd over de samenwerking met politici. Er is sprake van een verruwd krachtenspel, meldt NRC.

De hoogste ambtenaren van alle ministeries zien ‘toegenomen spanning’ in de samenwerking tussen ambtenarij en politici. Vandaag vindt daarover een topoverleg plaats tussen Mark Rutte, minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de ambtenaren.

Eerder al kaartten de topambtenaren intern hun onvrede aan. In een brief aan Rutte en Bruins Slot schreven zij eind november dat de samenwerking met de politiek ‘gericht moet zijn op effectief beleid en niet enkel op politieke profilering.’

Rondom kwestie rondom Khadija Arib, die aftrad wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag, voelden ambtenaren zich in de steek gelaten, schrijft NRC.  Griffier Simone Roos en het voltallige managementteam legden toen hun functie neer.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Als reactie op Publiek Denken van 24 januari 2023, het volgende. Bij het lezen van de rapportage word je soms toch wat moedeloos; omtrent de aangevoerde argumenten. Samenwerking tussen ambtenaren en politiek moet wel beter. Maar kunnen de burger daar ook bij betrekken. Ambtenaren hebben toch ook een taak en plicht te vervullen. Denk hierbij aan het informeren aan genoemde Tweede Kamer., en de ministers. Per 15 juni 2020 Raad van State, ongevraagd advies: ’Samenspel tussen Kamerleden , kabinet en ambtenaren moet beter! Verder wil ik nog verwijzen naar het essay in Elsevier van 5 november 2022 van Reinier van Zutphen: ‘Wacht niet af, zoek de burger op’. Voor de afronding van e.e.a. zal ik mij wenden tot het aangegeven mailadres om enige indicaties iets ruimer te motiveren . Met vriendelijke groet, J. van Schendel.