nieuws Bestuurskracht

Eerste Kamer stemt in met wijziging geborgde zetels

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om het stelsel van geborgde zetels van de waterschappen te wijzigen. De geborgde zetels voor de categorie bedrijven in het waterschapsbestuur worden geschrapt. De geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd en natuurterreinen blijven bestaan.

Daarnaast wordt het aantal geborgde zetels aangepast. Dat zijn er nu per waterschap zeven tot negen, maar worden er voortaan vier. De categorieën ongebouwd en natuurterreinen krijgen daarmee allebei twee zetels.

De vermindering van het aantal geborgde zetels wordt pas doorgevoerd bij de waterschapsverkiezingen van 2027. Wel zal de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur al eerder vervallen.

Critici vinden geborgde zetels ondemocratisch, aangezien er niet voor gestemd kan worden. Belangen van bijvoorbeeld boeren worden zo dubbel vertegenwoordigd; volgens de geborgde zetels en via politieke vertegenwoordigers die hun belangen vertegenwoordigen.

Voorstanders van geborgde zetels menen dat de belangen van boeren juist niet voldoende worden gewaarborgd als hun plek in het bestuur niet gegarandeerd wordt.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *