nieuws Bestuurskracht

Wordt de Omgevingswet opnieuw uitgesteld?

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil vasthouden aan 1 januari 2023 als de beoogde datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, ondanks zorgen van de Tweede Kamer over de digitale aspecten van de wet. De minister houdt vast aan deze datum omdat hij het belangrijk vindt de onzekerheid voor betrokkenen, zoals bouwers en projectontwikkelaars, weg te nemen.

De Kamer denkt niet dat de minister kan garanderen dat het digitale stelsel van de Omgevingswet (DSO) op korte termijn zal werken. Daardoor kan de bouw van woningen flink belemmerd worden.

Kamerleden vinden bovendien dat ze door het ministerie onvoldoende geïnformeerd worden over de invoeringskosten van het DSO. In 2021 hebben gemeenten hiervoor eenmalig 23 miljoen euro gekregen. Ze vrezen dat verdere invoeringskosten op gemeenten zelf afgeschoven zullen worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft al eerder 150 miljoen euro extra voor de gemeenten gevraagd. Dit bedrag is bedoeld om de invoeringskosten van gemeenten incidenteel te compenseren in 2022. Het bedrag is volgens de minister toegezegd.

De meerderheid van de betrokken ict-leveranciers beoordeelt de invoeringsdatum als niet haalbaar. Zij vinden dat gemeenten en andere overheden onvoldoende zijn voorbereid en te weinig gemeenten aangesloten zijn op het landelijke DSO-systeem.

Het Adviescollege ict-toetsing concludeerde bovendien onlangs dat de ict achter de Omgevingswet nog niet stabiel genoeg is. Het rijk moet een kritische tijdpadplanning opstellen, met duidelijke mijlpalen en beslismomenten, die scherp in beeld brengt wanneer het DSO op een voldoende niveau functioneert en robuust genoeg is voor gebruik, aldus het adviesorgaan.

De Jonge zegt geen enkele boodschap te hebben aan de kritiek vanuit de softwaremarkt. Ict-leveranciers moeten zich met hun klachten bij hun gemeentelijke opdrachtgever melden, aldus de minister. De Jonge geeft verder aan dat als er nog haperingen met het stelsel blijken te zijn, deze gaandeweg worden opgelost.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *