nieuws Europa

Onderzoek naar Europese dimensie gemeenten en provincies

Hoe gaan gemeenten en provincies beleidsmatig en organisatorisch om met de mogelijkheden en beperkingen van Europese integratie? De Universiteit Utrecht gaat dat onderzoeken, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Huis van de Nederlandse Provincies.

Op dit moment ontbreekt het aan een actueel en representatief beeld van de manier waarop Nederlandse gemeenten en provincies inspelen op de Europese Unie in al haar facetten. Hierdoor is onbekend hoe gemeenten en provincies beleidsmatig en organisatorisch op de EU reageren en welke knelpunten zij daarbij ervaren. Daarom laten de VNG en IPO de behoeften, belangen en problemen van decentrale overheden onderzoeken en identificeren. Op deze manier kan hiervoor dienstverlening worden ontwikkeld en kunnen decentrale overheden optimaal gebruikmaken van de kansen die Europa biedt.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

  • Enquête onder alle gemeenten en provincies
  • Casestudies
  • Gesprekken met een aantal focusgroepen

De volgende onderwerpen zullen in het onderzoek aan de orde komen:

  • Europese wet- en regelgeving
  • Fondsen en subsidies
  • Samenwerken, netwerken en partnerschappen
  • Belangenbehartiging
  • Versterken van de lokale/regionale economie op de Europese markt
  • Europa in de gemeentelijke organisatie
  • Gewenste ondersteuning door de VNG / Huis van de Nederlandse Provincies en anderen

Lees hier meer over het onderzoek

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *