nieuws Europa

Nationale CO2-doelen beter afstemmen op EU-regels

Het kabinet moet de nationale CO2-doelen beter afstemmen op het Europese Fit for 55-plan. Dat zeggen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in de notitie Economische beschouwing Fit for 55-pakket. Met het Fit for 55-plan stelt de Europese Unie (EU) regels waarmee de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990.

Het is volgens de onderzoekers niet logisch dat het kabinet nationale CO2-doelen stelt voor sectoren die tegelijkertijd onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, zoals energiecentrales, zware industrie en deels de luchtvaart. Het EU ETS is het grootste middel van de Europese Unie om in Europa CO2-uitstoot tegen te gaan. Bedrijven in de genoemde sectoren moeten hierdoor certificaten kopen om CO2 uit te mogen stoten.

Subsidie die momenteel gebruikt wordt voor het terugdringen van de uitstoot in nationale sectoren die ook onder het EU ETS vallen, zouden vrijgemaakt kunnen worden voor maatregelen in andere sectoren, die niet onder deze Europese regels vallen.

De EU wil ook af van het onderscheid waardoor grote verbruikers minder belasting op energie betalen. Er moet één gelijk belastingtarief komen. Dit zou volgens de onderzoekers een grote verandering zijn ten opzichte van het degressieve belastingsysteem wat we momenteel in Nederland gebruiken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *