nieuws Groene overheid

DuurzaamDoor anno 2022

Al bijna 10 jaar zet Duurzaam­Door de schouders onder de transitie van Nederland. Op dit moment is het programma halverwege de derde programma­periode van 4 jaar die in 2024 afloopt. Programmamanager Theo Leupen over de relevantie van het programma, de reis van kiemprojecten naar professionalisering van transitieprofessionals, over verbinden en kennisdoorwerking, en het uiteindelijke doel: overbodig worden.

Wat maakt DuurzaamDoor na al die jaren nog steeds relevant? ‘DuurzaamDoor is in 2013 gestart. Toen was al duidelijk dat de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat niet top-down kunnen worden opgelost. Die vragen om samenwerking en cocreatie tussen overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en burgers, jongeren (overmorgen) en maatschappelijke initiatieven (de beweging van ‘onderop’). We spreken over de 7 O’s. Als kennis- en leerprogramma op het gebied van sociale innovatie ondersteunen we met name de pioniers, de transitieprofessionals. Dat zijn de mensen die in hun eigen werkveld en vakgebied hun nek uitsteken en vaak tegen de grenzen van hun eigen systeem oplopen. Denk aan gemeenteambtenaren die binnen de regels ruimte en steun zoeken voor maatschappelijke initiatieven en aan ondernemers die impactvol willen zijn, bijvoorbeeld door circulaire initiatieven te starten. Vaak zijn dergelijke initiatieven op zichzelf nog te klein om het verschil te maken, maar kunnen ze wel kiemen zijn voor een grotere beweging richting versnelling van de transities. In de eerste jaren richtten we ons op ondersteuning van die projecten. Ook brachten we vertegenwoordigers van de 7 O’s samen of ondersteunden we bestaande netwerken om beweging te creëren. In het lopende programma richten we ons nadrukkelijker op het vergroten van de slagkracht en professionaliteit van de transitieprofessional zelf.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit de Publiek Denken special DuurzaamDoor: Nooit uitgeleerd. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *