nieuws Groene overheid

Hoogwaardige natuur in de stad

De voordelen van groen in de stad voor verbetering van de leefbaarheid en gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en economische aantrekkelijkheid zijn voldoende aangetoond, maar kunnen effectiever worden gerealiseerd door groen te zien als natuur. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie Natuur in en om de stad.

Een effectieve nationale norm bestaat niet uit één kwantitatieve norm (zoals aantal vierkante meters groen), maar is gebaseerd op meerdere principes die sturen op lokaal passende natuur-inclusieve ontwikkelingen.

Op Europees niveau is wetgeving in voorbereiding (bijv. Europese Natuurherstelwet) met doelstellingen die mogelijk tot een aanzienlijke aanscherping kan leiden voor het Nederlandse beleid voor natuur in en om de stad. Nederland zal zich moeten inspannen om hier aan te voldoen en het ligt daarom voor de hand om Nederlandse normen en beleid hiermee te stroomlijnen. Omdat er grote verschillen zijn in de hoeveelheid en de verdeling van groen in Nederlandse steden, zal eventuele normstelling hier rekening mee moet houden, stelt het PBL.

Een effectieve nationale norm voor natuur in en om de stad is gebaseerd op meerdere principes. De principes sturen op het realiseren van waardevolle natuur met meerdere baten. Hierbij is er aandacht voor betrokkenheid, een eerlijke verdeling van de baten en de bredere maatschappelijke inzet voor biodiversiteitsherstel en het tegengaan van klimaatveranderingen. De concretisering van deze principes is aan het lokale bestuur, initiatiefnemers en betrokkenen. Om een nationale norm effectief te maken is de beschikbaarheid van kennis en financiële middelen van groot belang. Hier ligt een rol voor het rijk. De norm moet ook juridisch worden geborgd, concluderen de onderzoekers.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *