nieuws Groene overheid

Kabinet zet in op verduurzaming industrie

Het kabinet wil de industrie verduurzamen, door de CO2-heffing aan te scherpen en een CO2-minimumprijs te hanteren bij elektriciteitsopwekking. Verder worden bestaande subsidies voor de verduurzaming van de industrie en het midden- en kleinbedrijf (mkb) geïntensiveerd en uitgebreid. Dat staat in een recente Kamerbrief van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Het kabinet wil met de 20 grootste industriële uitstoters van broeikasgassen ‘bindende maatwerkafspraken’ maken over een programma voor snellere en ambitieuzere CO2-reductie. Dit kan onder meer door sneller en efficiënter vergunningen te verlenen. Het kabinet ziet de industrie als de verantwoordelijke partij om de omslag naar verduurzaming te maken. De overheid moet de industrie hierbij de randvoorwaarden voor de lange termijn geven.

De industrie moet ruim 20 megaton CO2 per jaar minder uitstoten, zodat de emissies 60 procent verminderd worden ten opzichte van 1990. Dit is 5 tot 5,9 megaton meer dan in het Klimaatakkoord was afgesproken.

De beoogde verduurzaming biedt nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren, aldus het kabinet. Bedrijven zouden een koploperspositie kunnen innemen en zich blijvend onderscheiden door eerder dan andere landen de noodzakelijke energieomslag te maken.

In de toekomst wil het kabinet voor de energievoorziening minder afhankelijk zijn. Daarom doet het een beroep op het Klimaatfonds om nieuwe, duurzame technologieën voor energievoorziening zoveel mogelijk te stimuleren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *