nieuws Groene overheid

Kennis over groen in de leefomgeving beter benutten

De gunstige invloed van groen in de leefomgeving op onze fysieke en mentale gezondheid is alom bekend, maar we kunnen de kennis daarover beter benutten. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de bundel Groen en gezondheid.

Groen staat in de bundeling van het RIVM voor een natuurlijke plek of element, op verschillende schaalniveaus. Dat varieert van straatniveau, zoals bomen en groenstroken, tot stedelijk en regionaal niveau, zoals parken en natuurgebieden. Ook natuurspeelplaatsen, plantsoenen, openbaar toegankelijke sportvelden, particuliere en openbare tuinen, groene gevels en groene daken gelden als groen in de kennisbundel.

Groen heeft op verschillende manieren invloed op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Zo kan groen bijvoorbeeld gezondheidsschade verminderen die bij mensen ontstaat door luchtverontreiniging, hitte en geluid. Groen vermindert ook stress en verbetert het concentratievermogen, met name bij kinderen. Dit komt doordat groen in de omgeving beweging en sociale interactie stimuleert. Daarnaast draagt groen bij aan een betere mentale gezondheid en is er volgens de onderzoekers een positief effect tussen groen en de levensduur van mensen.

Beleidsmakers lijken een toenemende belangstelling te hebben voor groen. Kennis over positieve en negatieve effecten van groen op gezondheid helpt bij het beter agenderen, ontwerpen en realiseren van een gezonde groene omgeving, aldus de onderzoekers. Dat groen zo hoog op de agenda staat bij veel gemeenten komt ook vanwege de raakvlakken met belangrijke gemeentelijke uitdagingen als stedelijke verdichting, de Omgevingswet, energietransitie en klimaatadaptatie. Gemeenten kunnen maatschappelijke uitdagingen en ambities aan elkaar koppelen op het terrein van onder andere sociale cohesie, biodiversiteit, het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en overgewicht. Ze kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de omvang van een groene ruimte bij de bouw van nieuwe woningen, aldus het RIVM.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *