nieuws Groene overheid

Klimaatdoel in zicht, maar grote inspanning nodig

Het wettelijke klimaatdoel van 55 procent CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) is voor het eerst in zicht. Dat maakt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bekend in haar jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning.

Met de plannen in de Voorjaarsnota Klimaat zet het inmiddels demissionaire kabinet een belangrijke stap vooruit op weg naar realisatie van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030. Nederlandse en Europese plannen die concreet genoeg zijn voor een effectschatting zorgen voor 5 procentpunt extra emissiereductie ten opzichte van de raming van vorig jaar. Daarmee is een reductie van 46 tot 57 procent mogelijk, maar dan moet alles meezitten en is nog een grote inspanning nodig.

De speelruimte tot 2030 is ‘zeer beperkt’, schrijft het PBL. Voor veel maatregelen moeten ook de juiste randvoorwaarden worden geschapen. Daarvoor is ‘flankerend beleid’ nodig: aanpassing van wet- en regelgeving en handhaving daarvan, en snellere vergunningverlening voor de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur die al gepland is. Ook moet er voldoende geschoold personeel zijn voor de uitvoering van plannen.

In voorgaande jaren was het PBL een stuk minder positief. Vorig jaar berekende het dat zelfs als alle plannen zouden worden uitgevoerd, de klimaatdoelen niet in zicht waren.

Beeld: Mabel Amber

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *