nieuws Groene overheid

Klimaatuitgaven kabinet onduidelijk

De hoeveelheid geld die het kabinet uitgeeft aan klimaatmaatregelen is onduidelijk. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.

Volgens de Klimaatnota van het kabinet wordt dit jaar bijna €6,8 miljard gespendeerd aan klimaatmaatregelen. Dit bedrag kan verdubbelen als de Kamer instemt met een nieuw klimaatfonds van circa €35 miljard.

Ministers rapporteren echter uiteenlopende bedragen van klimaatregelen en definities van wat onder klimaatbeleid valt, ontbreken. Het is de verantwoordelijkheid van minister Jetten (Klimaat en Energie) om de uitgaven voor klimaatbeleid inzichtelijk te maken. De rekenkamer schrijft dat hij echter alleen een overzicht overneemt dat Micky Adriaansens (EZK) bij verschillende ministeries heeft opgevraagd. Jetten zou dit overzicht niet zelf hebben gecontroleerd.

De Kamer heeft meerdere malen om opheldering gevraagd, maar de overzichtsrapportages van ministers zijn niet altijd consistent en goed te volgen, aldus de Algemene Rekenkamer.

De Klimaatnota bevat evenmin informatie over ander overheidsbeleid dat via onder meer fiscale regelingen haaks staat op de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Zo verminderen ten minste vijf fiscale regelingen die op fossiele brandstoffen zijn gericht volgens de Miljoenennota dit jaar de belastinginkomsten met €4,6 miljard. De Algemene Rekenkamer heeft in eerder onderzoek aangetoond dat bewindspersonen het parlement over de effectiviteit van fiscale regelingen slechts beperkt informeren, terwijl de derving van belastinginkomsten substantieel is.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *