nieuws Groene overheid

De lokale warmtetransitie in beeld

Gemeenten zijn volop bezig met de warmtetransitie, maar versnellen en opschalen gaat vooralsnog moeizaam. Dat blijkt uit het rapport De lokale warmtetransitie in beeld, opgesteld door het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).

Het rapport baseert zich vooral op gesprekken met ambtenaren van ruim 300 gemeenten. Daaruit blijkt dat energiebesparing door isolatie de eerste stap is die gemeenten zetten op weg naar aardgasvrij. Ze werken daarbij goed samen met provincies en buurgemeenten, aldus het NPLW.

Versnellen en opschalen van de warmtetransitie (de overgang van het gebruik van aardgas naar meer duurzame alternatieven) blijkt lastig. Bijna alle gemeenten hebben te maken met capaciteitstekort en personeelsverloop. Daarnaast zijn financiële ondersteuningen vaak tijdelijk. Veel gemeenten geven aan behoefte te hebben aan een passende en structurele financieringsstructuur, zodat ze langjarige maatregelen kunnen nemen.

De gemeenten hebben een regierol in de lokale warmtetransitie maar geven hier verschillend invulling aan. Ongeveer de helft van alle gemeenten is bezig of van plan hun Transitievisie Warmte uit te werken in gebiedsgerichte uitvoeringsplannen, waarbij het vooral gaat om de grotere gemeenten. Kleinere gemeenten zijn minder planmatig bezig, en richten zich vooral op zogeheten energieloketten, fixteams en isolatiecampagnes.

Beeld: Teona Swift

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *