nieuws Groene overheid

Natuurbeleid kost meer tijd en geld

Het natuurbeleid in Nederland kost meer tijd en geld dan voorzien en vereist een andere aanpak. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport waarin het terugblikt op tien jaar natuurbeleid.

In 2013 spraken rijk en provincies het Natuurpact af, met daarin drie ambities. De eerste ambitie was om het Natuurnetwerk Nederland te vergroten, door in de periode 2011-2027 80.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Daarvan is nu ruim 45.000 hectare gerealiseerd, maar het gehele doel van 2027 wordt volgens prognoses niet gehaald.

Voor natuurherstel, de tweede ambitie, is een grotere inzet op herstel van het ecologisch systeem nodig, schrijft het PBL. Voor de derde ambitie – natuur beter te verbinden met de economie en de maatschappij – zijn geen concrete doelstellingen geformuleerd, waardoor provincies hier op verschillende manieren mee aan de slag zijn gegaan.

Een belangrijke conclusie uit het rapport luidt, niet geheel verrassend, dat een verregaande verandering van de agrarische bedrijfsvoering nodig is. Boeren hebben daarbij niet alleen duidelijkheid nodig over wat er van hen wordt gevraagd, maar ook financiële ondersteuning en aangepaste regelgeving vanuit het rijk of de provincie.

Om de doelstellingen te halen, is bovendien meer afstemming nodig tussen verschillende overheidslagen. Om te opereren als ‘één overheid’ dienen rijk, provincies en andere betrokkenen samen een gebiedsgericht toekomstbeeld formuleren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *