nieuws Groene overheid

Nieuw Nationaal Water Programma

Het kabinet heeft op 18 maart het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) vastgelegd. In het NWP  worden de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen beschreven. Het programma is ontwikkeld om grote en complexe wateropgaven, zoals bodemdaling, milieuverontreiniging, biodiversiteitsverlies en ruimtedruk, het hoofd te bieden. Daarbij is het van belang om goede samen te werken met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, (drinkwater)bedrijven en burgers, en dat de opgaven gebiedsgericht worden aangepakt.

Het NWP is ontwikkeld door het ministerie van IenW, LNV en BZK samen met de koepelverenigingen. Om de samenhangende wateropgaven op nationaal en regionaal niveau vorm te geven ontbreekt momenteel nog kennis. Het ministerie van IenW zet daarom de komende jaren in op kennisontwikkeling en innovatie door middel van verschillende onderzoekprogramma’s, zoals het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *