nieuws Groene overheid

Onduidelijkheid rondom regionale mobiliteitsprogramma’s

Afspraken uit het Klimaatakkoord dreigen op lokaal niveau in de knel te komen omdat er veel onduidelijk is over op te stellen regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Dat blijkt uit onderzoek door CROW − een kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid − en Natuur & Milieu onder de 28 regio’s die sturing moeten geven aan de regionale mobiliteitstransitie.

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om de CO2-emissies van verkeer en vervoer te verminderen. Een onderdeel hiervan is het opzetten van RMP’s om de regionale uitvoering vorm te geven. Veel regio’s hebben echter een slecht beeld van de huidige CO2-emissie van hun mobiliteit, en hoeveel CO2-reductie de voorgestelde maatregelen in de RMP’s bijdragen aan de totale CO2- doelstelling van 49 procent reductie in 2030.

Momenteel hebben slechts twee regio’s twee jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een definitief RMP vastgesteld. In bijna alle regio’s en gemeenten is er een gebrek aan capaciteit. Er wordt veel gevraagd aan gemeenten in de uitvoering van het Klimaatakkoord, maar er zijn geen extra middelen beschikbaar om dit mogelijk te maken, aldus Natuur & Milieu. De milieuorganisatie pleit daarom voor betere financiële ondersteuning vanuit het rijk.

Een ander probleem is dat er grote inhoudelijke verschillen ontstaan in de verschillende RMP’s door een gebrek aan regie vanuit het rijk. Tussen verschillende regio’s is bijvoorbeeld afstemming nodig over zero-emissie zones en de aanleg van snelfietspaden. Om tot goede onderlinge samenhang te komen tussen de RMP’s zou het rijk de regierol op zich moeten, zoals ook is afgesproken in het Klimaatakkoord. Alleen dan kan de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem soepel en snel plaatsvinden, aldus CROW en Natuur & Milieu.

Beeld: Mike Bird

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 1. Hoeveel regio’s hebben we eigenlijk in Nederland? Even zoeken op het www levert het volgende op:
  1. 25 Regio’s voor de veiligheid
  2. 28 regio’s voor de Mobiliteitsprogramma’s
  3. 30 regio’s voor de Regionale Energie strategieën
  In al die regio’s willen de gemeenteraden, wethouders en burgermeesters en inwoners hun eigen inbreng hebben. Want de gemeenteraad is uiteindelijk het hoogste orgaan, hoe zeer ze participatie ook nog hoger in hun vaandel hebben staan.
  Ik vraag me dus af of het geen tijd wordt voor eenduidige regio-indelingen. Wat bijvoorbeeld te denken van de provincies als grens van een regio?