nieuws Groene overheid

PBL: ambitieus coalitieakkoord, uitvoering is uitdaging

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateert dat het coalitieakkoord historische hoge ambities neerzet voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in Nederland. Een succesvolle uitvoering kan echter verhinderd worden doordat een aantal maatregelen gebaseerd is op vrijwilligheid en doordat mogelijk niet alle middelen doelmatig worden besteed.

In het coalitieakkoord is het klimaatdoel aangescherpt van 55 procent broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 naar 60 procent. Directeur van het PBL Hans Mommaas zegt dat dit ‘grens aan wat praktisch gezien maximaal realiseerbaar is’. Ook bij stikstofreductie zijn de ambities groot, maar is het de vraag of de uitvoering haalbaar is.

Het risico dat niet alle middelen doelmatig worden besteed vindt plaats in de bouwsector en de landbouw, aldus het PBL. Door de huidige tekorten van personeel en materiaal kan de bouwsector niet op korte termijn meer bouwen. Extra geld voor het bouwen van meer woningen kan dan weglekken naar de bouwsector, terwijl er niet meer wordt gebouwd. Bij landbouw geldt dat de combinatie van zeer strikte stikstofdoelen met een verduurzamingsstrategie die sterk leunt op subsidies het risico heeft op zogeheten lock-ins en daarmee tot desinvesteringen leidt.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *