nieuws Groene overheid

‘Verhoog uitvoeringstempo extra natuur’

Hoewel er stappen gezet zijn bij het realiseren van meer en beter natuur in Nederland, moet het uitvoeringstempo verder omhoog. Dat stelt de Unie van Waterschappen in een reactie op de Voortgangsrapportage Natuur, waarin rijk en provincies beschrijven hoe de uitvoering van het natuurbeleid vordert.

Op 10 februari vindt een Commissiedebat Natuur plaats, georganiseerd door de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De waterschappen hebben de commissie een aantal aandachtspunten gestuurd.

Zij vinden dat middelen voor natuur zo besteed moeten worden dat er maximale synergie ontstaat met maatregelen voor het waterbeheer. Op die manier kunnen projecten beter, goedkoper en met meer draagvlak gerealiseerd worden.

Het uitvoeringstempo kan omhoog als er samenwerking wordt gezocht met het nationale veenweideprogramma. In dit programma wordt een deel van de landbouwgrond omgezet naar natte natuur. Als het natuurprogramma en de het veenweideprogramma de financiële middelen bij elkaar leggen, leidt dat tot versnelling.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *