nieuws Groene overheid

Warmteplannen gemeenten nog niet concreet

De plannen die gemeenten hebben geformuleerd voor verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn nog voorwaardelijk en weinig concreet. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL analyseerde 338 warmteplannen die gemeenten in 2021 hebben opgesteld. Onderzoekers hebben een overzicht gemaakt van technische keuzes, randvoorwaarden en de mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De meeste plannen zijn nog weinig concreet en bevinden zich nog in een onderzoekende of voorbereidende fase. 74 Procent van de plannen in de TVW’s (Transitievisie Warmte) heeft geen kwantitatief doel en minder dan de helft van de gemeenten heeft tussendoelen gesteld voor 2030.

Het aantal aardgasvrije wijken blijft steken op twee derde van het doel van 1,5 miljoen verduurzaamde woningen en andere gebouwen in 2030 uit het Klimaatakkoord. Als ook de plannen voor na-isolatie worden meegeteld, kan het doel uit het Klimaatakkoord gehaald worden, op voorwaarde dat de plannen die nog niet in de buurt van uitvoeringsfase zijn worden versneld en alle randvoorwaarden en obstakels worden aangepakt.

De realisatie van veel plannen is afhankelijk van het invullen van randvoorwaarden en wegnemen van belemmeringen. Hierbij kijken gemeenten vooral naar het rijk. 80 procent van de plannen noemt financiële obstakels als belemmering. Ruim de helft van de plannen stelt haalbaarheid en robuustheid als voorwaarde. Er is een brede behoefte aan een duidelijk kader voor hoe gemeenten hun rol invullen. Fundamentele keuzes rondom de inzet van warmtenetten en hernieuwbare gassen moeten nog gemaakt worden, stelt het PBL.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *