nieuws Groene overheid

‘Radicaal ander waterbeleid nodig’

De mondiale klimaat- en waterproblematiek zijn aan te pakken, maar dan is er wel radicaal ander beleid nodig. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport The Geography of Future Water Challenges – Bending the Trend.

Droogte en hitte komen door klimaatverandering steeds vaker en in steeds heviger vorm voor. Temperaturen stijgen en steden en kustgebieden worden in toenemende mate bedreigd door onder meer zeespiegelstijging, bodemdaling en verzilting.

In de PBL-studie pleiten de onderzoekers voor een wereldwijde erkenning van de waarde van water. Het functioneren van het watersysteem moet leidend worden voor alle investeringen en ruimtelijke ontwikkelingen in rivierstroomgebieden, delta’s en kusten, droogtegebieden en steden. Cruciaal daarbij is dat het beleid van verschillende sectoren goed op elkaar wordt afgestemd en de adaptatie aan klimaatverandering integraal wordt meegenomen.

Met deze structurele omslag in het beleid en een ambitieuze inzet kan het watergebruik worden teruggedrongen, kunnen de overstromingsrisico’s van rivieren en zee vergaand worden teruggebracht, kunnen de verdere watervervuiling en ecologische achteruitgang worden gestopt, kan de bodemdaling in deltagebieden worden tegengegaan, en kan de voedselproductie in droge gebieden worden verdubbeld terwijl het watergebruik bijna kan worden gehalveerd, aldus de onderzoekers. Ze stellen echter ook dat wil dit kans van slagen hebben, het beleid onmiddellijk moet worden ingevoerd.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *