nieuws Groene overheid

‘Zorg dat waterkwaliteit niet de volgende stikstofcrisis wordt’

De stikstofaanpak moet hand in hand gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. Daarvoor heeft de Unie van Waterschappen gepleit in het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande heeft in het gesprek de zorg geuit dat waterkwaliteit de volgende stikstofcrisis wordt. ‘Natuur en stikstof is één van de onderwerpen waar Nederland tegen de grenzen is aangelopen. Het stikstofdossier is pas politiek urgent geworden vanwege een gerechtelijke uitspraak en stokkende vergunningverlening. Ditzelfde dreigt ook met de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water, die Nederland verplicht om in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.’

In het coalitieakkoord is afgesproken om in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) het natuur- en stikstofdossier op te lossen in samenhang met de Europese doelstellingen voor klimaat en waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met deze uitgesproken intentie. Ze willen er op deze manier samen met de rijksoverheid en andere partners voor zorgen dat waterkwaliteit niet het volgende stikstofdossier wordt.

De waterschappen willen graag meewerken in de stikstofaanpak. Met hun gebiedskennis kunnen ze waardevolle partners zijn voor de gebiedsgerichte aanpak. Voor de reductie van stikstofuitstoot speelt daarnaast de agrarische sector een cruciale rol. Van der Sande: ‘Het is voor de waterschappen erg belangrijk dat de landbouwsector, als belangrijke partner in het gebied, perspectief krijgt en kan bijdragen aan de transitie van het landelijk gebied. De waterschappen vinden dan ook dat de focus van de gebiedsgerichte aanpak moet liggen op het samen tot stand brengen van de benodigde maatregelen om de natuur te verbeteren, de waterbeschikbaarheid te vergroten en te zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen worden gehaald.’

Lees hier de volledige visie over stikstof en natuur van de Unie van Waterschappen

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *