nieuws Groene overheid

Weinig groen in gemeenten

Gemeenten maken nog te weinig plek voor groen in de openbare ruimte. Dat schrijft Natuur & Milieu naar aanleiding van onderzoek over de mate van verstening van de openbare ruimte in de 32 grootste gemeenten (meer dan 100.000 inwoners).

In het onderzoek worden de gemeenten getoetst aan twee criteria; of er een beschikbaarheid is van minstens 75 m2 groen per woning en of er per buurt één hectare aaneengesloten groen beschikbaar is.

Uit het onderzoek blijkt dat in de grootste gemeenten 53 procent van de buurten niet voldoet aan het criterium van 75 m2 groen per woning. In deze buurten wonen in totaal 3,5 miljoen mensen. Bij één op de tien buurten is er geen aaneengesloten stuk groen van minimaal één hectare te vinden. In Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg zijn de meest versteende buurten te vinden. In die buurten is er per woning maximaal 2 m2 groen aanwezig.

De gemeenten Emmen, Almere en Haarlemmermeer scoren het beste. Van de vier grootste gemeenten hebben Rotterdam en Utrecht naar verhouding minder versteende buurten dan Den Haag en Amsterdam. Nieuwere wijken (gebouwd na 2010) scoren beter op groen dan oudere wijken.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat verstening ten koste gaat van de leefbaarheid in steden en de biodiversiteit. Het maakt een gebied ook minder aanpasbaar voor klimaatverandering.

De Omgevingswet, die per 1 januari 2023 inwerktreding gaat, is volgens Natuur & Milieu het moment om wetgeving te maken voor natuur in de openbare ruimte. Zij zien graag dat in de nieuwe wet een landelijke verplichting wordt opgenomen voor natuurinclusief bouwen. De organisatie roept daarnaast gemeenten op om ‘groennormen’ te hanteren in hun gemeentelijke beleid en procedures, om zo de verstening terug te dringen en de buurten groener te maken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *