nieuws i-Samenleving

De burgemeester als online sheriff

Een aantal burgemeesters probeert via de Algemene plaatselijke verordening (APV) burgers aan te pakken die via sociale media oproepen tot wanorde. Maar dat heeft helemaal geen zin, zegt onderzoeker Willem Bantema.

Willem Bantema is lector bestuur in een digitaliserende samenleving aan de NHL Stenden Hogeschool en projectleider van het onderzoek APV 2.0. Het doel van dat project: achterhalen welke mogelijkheden de Algemene Plaatselijke Verordening biedt voor burgemeesters om online oproepen tot ordeverstoringen aan te pakken. ‘De APV staat vol met lokale regels over leefbaarheid en openbare orde,’ legt Bantema uit. ‘Denk aan vergunningen voor evenementen, maar ook aan regels rondom het kappen van bomen en het uitlaten van honden.’ Iedere gemeente heeft een eigen versie. ‘En bij sommige staat in de APV dat je niet mag oproepen tot uitdagend gedrag dat leidt tot wanordelijkheden zoals een vechtpartij.’ Niet onlogisch dus dat meerdere burgemeesters dachten: hier kunnen wij iets mee.

Complicatie
Maar er is een complicatie. ‘De meeste regels uit de APV zijn bedacht voordat het internet er was,’ zegt Bantema. ‘Een groot gedeelte van de regels rondom openbare orde komt zelfs uit de negentiende eeuw. Toen was er nog niet eens televisie.’ Lange tijd vormde dit geen probleem. Maar sinds corona, en de vervaagde grens tussen fysiek en online die daarop volgde, is daar verandering in gekomen. ‘Met name de laatste 2 jaar is er echt een zoektocht geweest naar mogelijkheden om als gemeente op te kunnen treden. Een aantal gemeenten heeft toen het idee gekregen dat de APV iets kon betekenen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 42: Openbare orde en veiligheid. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *