nieuws i-Samenleving

'Digitaal besluiten moet mogelijk blijven'

Er moet een mogelijkheid blijven om digitaal te kunnen besluiten. Dat schrijven de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de Eerste Kamer.

De afgelopen twee jaar was de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht. Door deze wet konden Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen in coronatijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. Met de opheffing van alle coronabeperkingen per 1 juli vervalt de tijdelijke wet.

De Unie, het IPO en de VNG vinden het jammer als de mogelijkheid wegvalt om digitaal besluiten te kunnen nemen. Zij zien dit als een stap terug in het democratisch proces. Digitaal vergaderen is de afgelopen twee jaar een volwaardig alternatief gebleken voor fysiek vergaderen.

Met het oog op de toekomst vinden de drie organisaties het handig als de tijdelijke wet permanent wordt. Volgens hen is nog niet duidelijk of corona een belemmerende factor blijft. In de praktijk blijkt dat er nog steeds volksvertegenwoordigers in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting en dus niet bij fysieke vergaderingen aanwezig kunnen zijn.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in maart gevraagd om de tijdelijke wet niet meer te verlengen. De Eerste Kamer zegt dat de wetgever een nieuwe afweging moet maken voor een eventuele permanente regeling.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Heel goed voorstel van UvW, IPO en VNG! Zou inderdaad wel een forse stap terug zijn, in allerlei opzichten. Maar ik weet niet wat de overwegingen van de vaste Cie zijn geweest. Misschien heeft die wel een rotsvaste onderbouwing voor dit verzoek gehad.