nieuws i-Samenleving

Gemeenten laten kansen data onbenut

Gemeenten laten de kansen onbenut die data bieden voor beleid. Dat zeggen beleidsmedewerkers in een onderzoek van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Kurtosis. Ambities zouden niet helder zijn en er wordt weinig gebruik gemaakt van de inzichten uit data-analyses.

Voor het benutten van data in beleid krijgen organisaties van de respondenten gemiddeld een 5,7. Vier op de tien respondenten vindt de ambitie en doelstellingen van de organisatie op datagebied niet helder geformuleerd. Voor de meerderheid is het niet duidelijk welke impact de datastrategie heeft op hun werkzaamheden.

De respondenten zien duidelijk de meerwaarde van data voor beleid. Negen op de tien geeft aan dat beleid en data een goede combinatie vormen voor scherpe analyses. Eenzelfde meerderheid vindt dat data zorgen voor sturing- en managementinformatie en de mogelijkheid geven om bestaande beleidstools te verbeteren.

De respondenten zijn met een beoordeling van 5,4 minder positief over hun eigen gebruik van data bij het maken van beleid. Het gaat hierbij om eenvoudige statistiek en beschrijvende analyse, die gebruikt worden aan het begin van de beleidscyclus en voor het monitoren van de uitvoering. In het onderzoek geeft een beleidsmedewerker aan wel gebruik te willen maken van data, maar niet te weten hoe.

Volgens de onderzoekers zou een mogelijk obstakel het gebrek aan digitaal leiderschap zijn. Zulk leiderschap zou ervoor zorgen dat de ambitie voor de hele organisatie wordt vertaald naar het team of het individu. Van de respondenten geeft 4 procent aan zich gestimuleerd te voelen door de leidinggevende.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *