nieuws i-Samenleving

Hybride democratie

Het Rathenau Instituut en de Digital Society School van de Hogeschool van Amsterdam gaan samenwerken aan een nieuw onderzoekstraject over hybride democratie. De naam ‘Hybrid Democracy’ verwijst naar de uitdaging van het democratisch besturen van een hybride online en fysieke wereld.

Het traject heeft als doel om instrumenten te ontwerpen die het publieke debat over deze uitdaging stimuleren. Linda Kool, onderzoekscoördinator Digitale samenleving bij het Rathenau, meent dat digitalisering de democratie daadwerkelijk transformeert. Democratische instellingen hebben daarom dringend een upgrade nodig.

Het nieuwe traject zal voortbouwen op recente publicaties van het Rathenau Instituut. Die omvatten onder andere een internationale vergelijking van initiatieven die digitale democratie ondersteunen, zoals online overleg, agendering en instrumenten voor besluitvorming. Daarnaast wordt er in het traject gebruik gemaakt van toekomstverkenningen over technologische ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de democratie, zoals desinformatie en politieke microtargeting.

Het Rathenau verwacht dat de uitkomsten van deze samenwerking zowel burgers als ontwerpers van digitale technologie zullen helpen om deel te nemen aan het publieke debat, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en na te denken over hun rol en verantwoordelijkheid.

De missie van de Digital Society School (DSS) is de impact van technologie op de samenleving te onderzoeken, vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de transformatie te sturen en deze kennis en vaardigheden door te geven aan een nieuwe generatie professionals, met als doel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 te realiseren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *