nieuws i-Samenleving

Kabinet presenteert digitaliseringsbeleid

Het digitaliseringsbeleid van het kabinet moet bijdragen aan een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving voor alle Nederlanders. Dat staat in de Kamerbrief waarin de grote lijnen van het digitaliseringsbeleid voor deze kabinetsperiode zijn benoemd. Techbedrijven moeten bovendien meer doen om discriminatie, polarisatie en bedreiging van de democratie tegen te gaan.

De overheid werkt aan meer spelregels voor digitale markten, infrastructuur en diensten, omdat zij het niet meer wil overlaten aan de grotere technologiebedrijven. Deze spelregels moeten vertaald worden naar wetten, regels en normen die passen binnen de richtlijnen van het Europees beleid.

Het nieuwe digitaliseringbeleid moet ervoor zorgen dat overheid, burgers en bedrijven beter beschermd zijn tegen digitale dreigingen, bijvoorbeeld door veiligheidsaspecten in het ontwerp van de overheidssystemen mee te nemen (privacy by design). Burgers krijgen meer regie over hun eigen gegevens door de ontwikkeling van een breed bruikbare digitale identiteit, zodat zij zich in de digitale wereld op een veilige wijze kunnen identificeren. Ook worden onveilige digitale diensten en producten vanaf 2024 op de EU-markt verboden. Er gelden dan minimum eisen op het gebied van cyberveiligheid (safety by design).

Het kabinet wil dat iedereen digitaal mee kan doen. Het gaat daarom inzetten op het verbeteren van digitale vaardigheden bij jong en oud. Het zet ook in op digitaal onderwijs dat aansluit bij de digitale vaardigheden die de arbeidsmarkt van starters vraagt en ondersteunt nieuwe digitale toepassingen in de zorg. De overheid wil de ontwikkeling van duurzame technologieën stimuleren, die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Zij hopen hiermee marktpartijen uit te dagen om tot klimaatvriendelijke technologische oplossingen te komen.

Daarnaast wordt digitalisering ingezet om de nieuwe bestuurscultuur te verwezenlijken. Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arra Zuurmond is onlangs gestart met een structurele verbetering van de informatiehuishouding, om zo meer openheid te kunnen bieden aan parlement, pers en burgers. In de praktijk betekent dit systemen opschonen en hogere eisen stellen aan hoe overheden omgaan met informatie.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *