nieuws i-Samenleving

Maatregel versterkt waarborgen voor gegevensdeling in samenwerkingsverbanden

Beeld: Martijn Beekman/rijksoverheid

Om de persoonsgegevens en veiligheid van burgers te beschermen, zijn heldere grondslagen en stevige waarborgen nodig voor gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. Dankzij heldere grondslagen en stevige waarborgen is het voor iedereen duidelijker onder welke voorwaarden informatie verwerkt kan worden. Dit geldt specifiek binnen de vier samenwerkingsverbanden die complexe problemen aanpakken. Deze verbanden richten zich op verwarde personen, georganiseerde criminaliteit, witwassen en crimineel vermogen.

Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft in aanvulling op het in behandeling zijnde wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), een algemene maatregel van bestuur in internetconsultatie gebracht. Deze maatregel verduidelijkt de grondslagen voor gegevensuitwisseling en biedt meer waarborgen voor bescherming van persoonsgegevens. Het geeft ook gehoor aan vragen uit het parlement en adviezen van diverse organisaties.

Het wetsvoorstel WGS regelt dat deelnemers van vier bestaande samenwerkingsverbanden straks beter gegevens kunnen delen om op hun veiligheidsterrein een volledig beeld te krijgen:

  • de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) als het gaat om bijvoorbeeld huiselijk geweld en complexe problemen met ernstig verward gedrag,
  • de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit,
  • het Financieel Expertisecentrum (FEC) richt zich op de integriteit van de financiële sector en specifiek op de aanpak van illegale financiële activiteiten, terrorismefinanciering en witwassen.
  • de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) stelt rapportages op waaruit kan worden opgemaakt waar mogelijk crimineel of fiscaal ontdoken vermogen wordt verborgen.

Als de wens ontstaat om nieuwe samenwerkingsverbanden toe te voegen, moet dat bij wijziging van wet worden geregeld. Alleen in geval van spoed en na advies van de Raad van State is een overbruggingsregeling gedurende zo’n wetswijziging mogelijk.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *