nieuws i-Samenleving

Nieuw platform open overheid

Op 20 september 2022 is Open-overheid.nl gelanceerd. Deze website voorziet in het volledige aanbod van instrumenten, diensten en kaders waarmee rijksorganisaties aan de slag kunnen om opener en transparanter te zijn. De site moet de basis zijn voor het werken aan een open overheid.

Het programma Open Overheid, initiator van de website, heeft tot doel om de openheid van de rijksoverheid te vergroten en haar informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren. Transparantie rondom beleidskeuzes moet toenemen, door ruimer en actiever overheidsinformatie te delen. Een goede informatiehuishouding moet de rijksoverheid in staat stellen om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren. Journalisten, burgers en onderzoekers moeten zo beter en sneller geholpen worden.

De website is bedoeld voor professionals die binnen het rijk werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectmanagers, informatiespecialisten, communicatieadviseurs en juristen. ‘Los van het aanbod willen we bezoekers van de website ook aanzetten tot nadenken,’ zegt Manuela Fun, projectleider bij Open Overheid. ‘Want wat betekent het nou echt om als ambtenaar en organisatie open en transparant te zijn? En welke vraagstukken horen daarbij?’

Onderwerpen die van toepassing zijn op het verbeteren van de informatiehuishouding en het streven naar een open overheid, zoals openbaarmaking en e-mailarchivering, staan centraal en leiden de bezoeker naar bijbehorend aanbod. De site wordt nog verder aangevuld, maar je vindt er nu al tools, kaders, diensten en handreikingen van verschillende organisaties bij elkaar.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *