nieuws i-Samenleving

RDDI publiceert quickstart Schrijven voor openbaarheid

Met ingang van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 bestaat de verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Volgens de Woo heeft de overheid een inspanningsverplichting om informatie openbaar te maken, ‘indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is’. Bovendien verplicht de Woo overheidsorganisaties om zeventien informatiecategorieën actief openbaar te maken. Deze laatste verplichting is nog niet ingegaan per 1 mei 2022, maar wordt gefaseerd ingevoerd. Ook beslisnota’s bij Kamerstukken worden op dit moment al actief openbaar gemaakt.

Om ambtenaren te helpen om stukken te schrijven die mogelijk openbaar worden gemaakt, heeft RDDI de quickstart Schrijven voor openbaarheid, online interactief gepubliceerd. Deze quickstart biedt handvatten bij het schrijven of opstellen van teksten. Als je je er tijdens het schrijven bewust van bent dat een tekst openbaar kan worden gemaakt, scheelt dit werk achteraf. Bij het schrijven rekening houden met mogelijke openbaarheid noemt men: Open by Design.

Voor meer informatie over de quickstart, ga naar de website van RDDI.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *