nieuws i-Samenleving

Beter zicht op sensoren

Onze openbare ruimte hangt vol camera’s, luchtkwaliteitsmeters, verkeerstellers, geluidsmeters en andere sensoren. Hoe krijg je daar meer inzicht in? Provincies en gemeenten zijn gestart met een sensorenregister. Het wachten is op een landelijk register. Daar werken nu verschillende partijen gezamenlijk aan.

Een samenwerkingsverband van BrabantStad, stedennetwerk G40, VNG, het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het verkennen van de mogelijkheden daarover. Het platform SensRNet moet uiteindelijk de transparantie over de aanwezigheid van sensoren in de publieke ruimte vergroten. Eerdere ervaringen die werden opgedaan in de in 2018 uitgevoerde pilot Nationaal Sensorenregister zijn daarin meegenomen.

Openbare ruimte
Het landelijke register moet vragen beantwoorden over de vele sensoren die in de openbare ruimte hangen, zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid, vertelt Marc van Andel, als techresearcher namens het Kadaster betrokken bij de ontwikkeling van SensRNet. ‘Waarom hangen ze daar? Van wie zijn de sensoren, met welke doel is een sensor geplaatst en is informatie beschikbaar over wat gebeurt er met al die ingewonnen data? Daarnaast kunnen data, ingewonnen met een sensor, gemakkelijker hergebruikt worden als er een overzicht is. Ook kan worden bekeken of een al bestaande sensor meerdere doelen kan dienen. Zo voorkom je dat er meerdere sensoren op dezelfde plek worden opgehangen voor min of meer hetzelfde doel.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 43: i-Samenleving. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *