nieuws Publieke professional

14e Editie 'Publiek Denken Top 100: Ambtenaar van het Jaar' van start

Publiek Denken organiseert de 14e editie van de Publiek Denken Top 100: Ambtenaar van het Jaar 2024. Behalve de ambtenaar van Het Jaar en de Publieksprijswinnaar wordt dit jaar voor het eerst een Uitvoerder van het Jaar gekozen.

Met deze verkiezing wordt de aandacht gevestigd op een beroepsgroep die vooral achter de schermen opereert. Uitgever Publiek Denken, netwerk- en kennisplatform voor het openbaar bestuur, initiatiefnemer en organisator van deze verkiezing, richt de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid? En wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen?

Gezocht
Wie volgt Annelies van Eekelen, projectleider Aanpak energiearmoede bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op en mag zichzelf straks Ambtenaar van het Jaar 2024 noemen? Ambtenaren uit alle overheidslagen (onder andere rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s en agentschappen) mogen een collega nomineren waarvan zij vinden dat zijn/haar/hun prestaties in de spotlights gezet mogen worden. Hij/zij/hen inspireert, motiveert en enthousiasmeert anderen met zijn/haar/hun inzet, gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Nomineer een collega
Tot 20 september 2024 13.00 uur kunnen ambtenaren hun collega nomineren voor de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2024. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rijksoverheid en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en tussen management, beleid en uitvoerend/ondersteunend. Collega’s nomineren is mogelijk via de website ambtenaarvanhetjaar.nl. Er wordt een jury- en publieksprijs uitgereikt. Dit jaar wordt voor het eerst een aparte prijs uitgereikt aan de Publiek Denken Top 100 Uitvoerder van het Jaar.

Uitvoerder van het Jaar 2024
Voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing wordt een Uitvoerder van het Jaar gekozen.  Deze prijs wordt toegekend aan een ambtenaar die uitmunt in ondersteunende en uitvoerende rollen binnen de publieke sector. De winnaar is iemand die in de praktijk ondersteuning biedt aan overheidsprojecten en -initiatieven, waardoor beleidsdoelstellingen effectief worden gerealiseerd. Deze persoon is cruciaal voor het soepel laten verlopen van processen en het oplossen van praktische problemen die zich voordoen. Met een proactieve houding en een sterke focus op service, heeft de Publiek Denken Top 100 Uitvoerder van het Jaar een significante impact op de dienstverlening aan burgers en verbetert hij of zij actief de gemeenschap. Deze ambtenaar is een inspiratiebron voor collega’s en een pijler onder het team, waarvan het werk essentieel is voor het succes van de organisatie.

Bekendmaking
Op 19 december aanstaande maakt uitgever Publiek Denken tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend wie Ambtenaar van het Jaar 2024 is geworden. Daarnaast maken we bekend wie de award voor de publieksprijs (meeste stemmen) en wie de award Uitvoerder van het Jaar heeft gewonnen. Ook publiceert Publiek Denken een speciale editie met daarin interviews met de finalisten, een verslag van het juryberaad en de complete Publiek Denken Top 100.

De 14e editie van de PD Top 100 Ambtenaar van het Jaar is een initiatief van Publiek Denken en wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO, Bestuursacademie Nederland, het A&O fonds Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *