nieuws Publieke professional

Lef hebben om kritisch te reflecteren op eigen handelen

Om als overheid het verschil te kunnen maken is het van belang om samen te werken met verschillende partijen. Je moet verder kijken dan alleen de opdracht waarmee je bezig bent. Samenwerken betekent leren van collega’s, maar ook leren van partijen buiten de eigen organisatie, zegt Remco Duisterhof, jurylid van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2023. Duisterhof is programmamanager energieregelingen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de winnaar van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar van 2022.

Remco Duisterhof: ‘Als programmamanager heb ik ervaren dat het heel belangrijk is om kennis op te halen bij ondernemers om onze dienstverlening beter te maken. Wat speelt er bij bedrijven? Waar lopen ondernemers tegenaan? Wat zijn hun behoeften? Door onze contacten met ondernemers kunnen we beter aansluiten op hun wensen. Soms is dat spannend en schuurt het, maar dat hoort erbij.’

‘De ambtenaar van nu weet wat er speelt in de samenleving en beweegt mee met wat er in de maatschappij gebeurt. Het is cruciaal om samenwerking met belanghebbenden op te zoeken en actief verbinding te maken. Met een open blik en vanuit een breder perspectief dan de opgave. Alleen dan kun je in mijn visie daadwerkelijk maximale positieve maatschappelijke impact maken.’

Inclusie en diversiteit
Voor Duisterhof staan diversiteit en inclusie voorop. ‘Ook in mijn dagelijkse werk in de uitvoering. Bij de RVO is er veel aandacht voor om als organisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij. De organisatie moet een veilige werkvloer creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Collega’s komen beter tot hun recht en presteren beter in een diverse en inclusieve werkomgeving, zo is mijn ervaring.’

Hij probeert dat tijdens zijn werk te bewaken en te stimuleren. Duisterhof: ‘Door bijvoorbeeld respectvol en nieuwsgierig in gesprek te gaan met mijn omgeving. Er is niets mooiers om verrast te worden en je collega’s echt te zien voor wie ze zijn met de talenten waarover zij beschikken. Uiteindelijk komt het erop neer dat een ambtenaar die bewust verschillen zoekt en die waardeert een bijdrage levert aan een overheid die beter in staat is aan te sluiten bij de samenleving.’

Emoties
Tijdens de coronacrisis heeft Duisterhof gemerkt hoe ingewikkeld de relatie tussen de samenleving en de overheid is geworden. ‘De emoties in de maatschappij liepen soms hoog op,’ zegt hij. ‘Burgers of ondernemers komen lijnrecht tegenover de overheid te staan en voelen zich onvoldoende gehoord en gezien. Als ambtenaar kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen, zeker in een uitvoeringsorganisatie zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waar ik voor werk.Wij staan als organisatie immers dagelijks rechtsreeks in contact met burgers en ondernemers. Zij lopen rond met vragen over zaken die hun direct raken in hun bestaan.’

Het gaat er volgens hem om dat het goede en open gesprek op het juiste moment wordt gevoerd. Duisterhof: ‘Dit betekent dat een ambtenaar moet weten wat er in de maatschappij speelt. Als je handelt moet je je dagelijks bewust zijn van de gevolgen die een besluit of maatregel voor een burger en ondernemer kan hebben. En dat betekent dat je ook durft te reflecteren op je eigen rol en gedrag en houding. Door echt te luisteren, duidelijkheid te verschaffen, zorgvuldig te handelen met oog voor de menselijke maat en niet te snel te juridifiseren kun je als ambtenaar het verschil maken. Daardoor krijgen burgers en ondernemers het gevoel dat zij serieus worden genomen.’

Kwetsbaar
Welke professionele kwaliteiten en prestaties zouden volgens Duisterhof moeten opvallen in de Ambtenaar van het Jaar? ‘Je bent enthousiast, staat met beide voeten in de maatschappij en je kan gemaakte keuzes duidelijk uitleggen. Verder ben je oplossingsgericht en ben je bestuurs- en met name omgevingssensitief. En ook moet je het lef hebben om kritisch te reflecteren op je eigen handelen en durf je (functioneel) kwetsbaar te zijn.’

*Nomineer voor 22 september 13:00u jezelf of een collega voor de Ambtenaar van het Jaar 2023!

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *