nieuws Publieke professional

De Top 12 voor het voetlicht

Helaas kan er maar een ambtenaar de winnaar zijn van de Publiek Denken Top 100. Maar dat doet aan de kwaliteiten van de andere finalisten niks af. Hieronder zetten we hen in het zonnetje. Wie zijn zij, waar werken ze en vooral: hoe doen ze hun werk?

2. Sietske Dosker
Manager Asiel & Bescherming bij de IND
‘Ik werk bij de Immigratie- en Naturalisatie­dienst (IND) op het aanmeldcentrum Schiphol, in een detentielocatie waar asielzoekers aankomen wanneer zij op de buitengrenzen (lucht en zee) asiel aanvragen. Als manager ben ik verantwoordelijk voor 30 hoor- en beslismedewerkers. We doen complexe projecten, zoals lhbti- en bekeringszaken. Hoe ik mijn werk aanpak? Altijd met heel veel enthousiasme. Ik ben een echte people manager en sta er voor alle collega’s en ketenpartners. Ik denk nooit alleen vanuit mijn eigen perspectief/IND-perspectief, maar altijd ketenbreed en vanuit wat goed is voor BV Nederland. Verder ben ik nu projectleider van de IND wat betreft de Afghaanse evacués die in Nederland aankomen. De eerste weken werkten we dag en nacht, maar het gaf zo veel energie dat ik het zo weer zou doen. We krijgen zoveel positieve respons. Dat is iets waar ik dan wel trots op ben, dat we dat als keten maar mooi hebben gedaan.’

3. Rob van de Sande
Innovatietechnoloog bij waterschap Aa en Maas
‘Water zuiveren wordt steeds complexer. Dat komt door het grillige klimaat en het toenemend aantal stoffen in dat water. Mijn werk is een vuist maken tegen deze complexe problematiek. Het ultieme doel: waterzuiveringen voorbereiden op de toekomst, zodat rioolwater schoon terug de natuur in stroomt, flora en fauna gezond blijven en de mens van de omgeving kan genieten. Op dezelfde zuiveringen probeer ik zo veel mogelijk (grond)stoffen terug te winnen voor hergebruik. Want de zuivering van de toekomst draagt bij aan een circulaire economie en een aardgasloze samenleving. Als innovatietechnoloog verricht ik (toegepast) onderzoek en ontwikkel ik pilots en demonstraties. Hierbij zoek ik de beste technologie en de juiste mensen. Om de zuivering van de toekomst te bouwen werk ik samen met universiteiten, onderzoeksbureaus, collega-waterzuiveraars en ondernemers. Voor elk onderzoek en voor elke pilot geldt… deze slaagt altijd! Ook als de resultaten anders zijn dan verwacht of gehoopt!’

Mijn werk is een vuist maken tegen complexe problematiek

4. Marjolein Sanderman
Beleidsadviseur Erfgoed bij de gemeente Rheden
‘Mijn werk is een fijne mix tussen strategisch denken enerzijds en heel praktisch handelen anderzijds. Ik kan dat het beste beschrijven aan de hand van een paar voorbeelden. Zoals onze Erfgoednota die na een interactief traject tot stand is gekomen. Aan de nota is ook een uitvoeringsagenda verbonden, want beleid moet immers wel ergens toe leiden en je moet erop beoordeeld kunnen worden. Of de Kerkenvisie – gemeente Rheden, om proactief te kunnen handelen als een kerk de oorspronkelijke functie verliest. Voor dergelijke projecten fungeer ik als verantwoordelijk projectleider. Verder adviseer ik college en raad over alles wat met erfgoed te maken heeft, ben ik verantwoordelijk voor zowel de financiën en coördineer ik de taken binnen het erfgoedteam. Een baan op strategisch niveau zou voor mij niet werken als er geen wisselwerking zou zijn met concrete projecten. Het gaat bij het projectwerk bijvoorbeeld om de herbestemming van panden zoals het voormalig kuuroord in Laag-Soeren, de synagoge in Dieren (die de oorspronkelijke functie weer terugkreeg) of recentelijk de herbestemming van een schoolgebouw tot een woning voor een woongroep voor jonge woningzoekenden. Nu ja, dit en nog heel veel meer zit allemaal in mijn werk. Het belangrijkste voor al het werk is echter het teamwork binnen en buiten het gemeentehuis en binnen en buiten de gemeente. Alleen bereik je helemaal niets. Ik voel me in al die verschillende rollen een ondernemer in vaste dienst, een ideale combinatie!’

5. François Mostard
Wijkcoördinator bij de gemeente Sittard-Geleen
‘Ik ben François Mostard. Ik ben een bourgondiër. Ik ben een natuurliefhebber. Ik ben een gemakkelijk gebruiker van social media. Maar vooral ben ik de wijkcoördinator. Mijn team is Team Inrichting en Planning Openbare Ruimte afgekort IPOR. Het staat voor het beheer en de instandhouding van bestaand kapitaal in de openbare ruimte en realisatie van nieuwe projecten en omvormingen in deze openbare ruimte. Als wijkcoördinator vorm ik de verbinding tussen bewoners(groepen)/wijken en buurtplatforms/ netwerkpartners en de gemeente. Naast het meldsysteem de eerste lijn. Vaak gaat het dan om meervoudige problematiek of vraagstukken over of in de openbare ruimte. Ik zorg dat de partijen elkaar vinden, dat ze elkaar begrijpen en ik faciliteer het dialoog. Samen komen we vaak tot mooie en verrassende resultaten. Als wijkcoördinator ben niet enkel buiten actief, ik zorg er ook voor dat ik online bereikbaar ben via social media als Facebook en in mindere mate Twitter en LinkedIn. Meerwaarde van Facebook is dat het laagdrempelig is en de informatie snel gedeeld kan worden. Ik gebruik het allemaal om contact te houden met de wijken en bewoners. Al moet ik ervoor waken dat ik geen meldpunt voor van alles en nog wat word.’

Ik zorg dat partijen elkaar vinden en elkaar begrijpen

6. Alex Corra
Senior beleidsadviseur Recht en Ethiek bij de SVB
‘Als beleidsadviseur Recht en Ethiek bij de Sociale Verzekeringsbank geef ik vanuit ons Ethisch expertisecentrum advies bij dilemma’s in onze organisatie. Iedereen kan bij mij aankloppen als ze professionele buikpijn voelen of een dilemma ervaren. Ik beslis niet voor hen, maar ondersteun met theoretische en praktische kennis.Daarnaast onderneem ik een breed scala aan ethiekgerelateerde projecten. Of het ontwikkelen van praktische tools, zoals ABBA (Algemene Beginselen voor Behoorlijk Afwegen), om het leveren van maatwerk te ondersteunen en het werken volgens de bedoeling te bevorderen. Ook ontwikkel ik leermodules, bijvoorbeeld over ethisch leiderschap, en workshops over het voorkomen van vooringenomenheid. Daarnaast geef ik regelmatig presentaties bij andere overheidsinstanties, over lessen die we als organisatie geleerd hebben in onze ontwikkeling naar meer conform de bedoeling werken. En ik geef ook regelmatig gastcolleges bij universiteiten over ethiek en de praktijk van werken voor de publieke zaak.’

7. Mehrdad Aghajani
Subsidiemanager bij de provincie Gelderland
‘In deze veeleisende tijden is het van belang dat inwoners volledig vertrouwen kunnen hebben in een goed functionerende overheid. Ambtenaren moeten beleid daarom zo adequaat mogelijk en met aandacht voor de menselijk maat uitvoeren. Ik stimuleer collega’s die subsidies beoordelen om aanvragen niet administratief af te doen, maar zich echt te verdiepen in de projecten en de mensen erachter. Zij vinden door deze aanpak hun werk leuker en betekenisvoller en dat vertaalt zich door in onze dienstverlening. Ik heb mij jarenlang als vrijwilliger beziggehouden met de juridische begeleiding van vluchtelingen. Daar heb ik gezien welke impact de overheid kan hebben op de levens van mensen. Hoewel er best vaak zaken fout gaan, ben ik desalniettemin trots op het goede functioneren van onze overheid.’

Ik stimuleer ambtenaren zich echt te verdiepen in projecten en de mensen erachter

8. Richard van Zwieten
Teammanager afdeling Belastingen bij de gemeente Almere
‘Ik ben leidinggevende van de afdeling Belasting en stuur 38 vaste medewerkers en 6 inhuurmedewerkers aan. De afdeling bestaat uit een groep diverse medewerkers, deze groep is zowel divers in leeftijd, achtergrond als in ervaring. Om de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te bewaken vind ik het belangrijk om goed in contact te zijn met mijn medewerkers. In deze contactmomenten vind ik het belangrijk om te horen hoe het met de medewerkers gaat zowel privé als op het werk. Ik ben van mening dat een juiste balans van de medewerkers essentieel is om goed binnen de afdeling te functioneren. Verder heb ik in mijn werk te maken met onze inwoners en bedrijven in de stad. Het is belangrijk dat de medewerkers van de afdeling zich kunnen verplaatsen in de inwoner of bedrijf als deze vragen heeft. De afgelopen jaren hebben wij als afdeling een transitie meegemaakt van Invorderen naar sociaal maatschappelijk Invorderen. Hierbij heb ik de clusters gecoacht en geïnspireerd om het werk anders aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is dat de medewerkers vaker bellen naar de inwoner in plaats van brieven over en weer versturen. Wij willen als afdeling dichter bij de leefwereld staan en informeler contact hebben met de inwoners en bedrijven uit de stad.’

9. Irene Verstraten
Adviseur Datakwaliteit bij Rijkswaterstaat
‘Als adviseur Datakwaliteit help ik bij het verbeteren van de kwaliteit van data, zodat er bijvoorbeeld betere voorspellende analyses worden gemaakt en Rijkswaterstaat een betere datagedreven organisatie wordt. Daarnaast maak ik begrijpelijke visualisaties over datakwaliteit zodat het hoger management datagedreven kan sturen. Datakwaliteit verbeter ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn collega’s. Ik zeg altijd dat ik een leek ben op het gebied van wegen- en waterdata, mijn vakinhoudelijke collega’s zijn de expert. Zij leren mij wat hun data betekenen en samen onderzoeken we hoe we de kwaliteit daarvan kunnen verbeteren. Mijn kracht is dat ik altijd in oplossingen denk. Als we de data niet kunnen verbeteren met de huidige werkwijze, dan gaan we op zoek naar een andere methode. Waar ik naar streef, is ook dat mijn collega’s echt begrijpen waarom data van goede kwaliteit belangrijk zijn.’

10. Ashna Singh
Communicatieadviseur NL Branding bij RVO
‘Vanuit mijn rol als communicatieadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bouw ik inhoudelijk en visueel aan het nieuwe (nu 2 jaar oude) “merk” Nederland richting de buitenlandse doelgroep. Het nieuwe gedachtegoed vangen we in een kreet samen: solving global challenges together. Bouwen aan dit merk doe ik onder meer via internationale campagnes, publiek-private partnerschappen en missies en beurzen. Vanuit mijn rol als coördinator van NL Branding voor missies en beurzen ben ik voortrekker om te zorgen dat de online en fysieke events inhoudelijk en visueel goed aansluiten op de identiteit van Nederland. Om al deze projecten goed te laten lopen en iedereen mee te nemen in het nieuwe merk en het gedachtegoed, is vanuit deze rol een dosis lef, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht nodig om diplomatieke posten, topsectoren en stakeholders mee te nemen.’

11. Jenny Chung
Coördinator Wmo bij de gemeente Assen
‘Team Wmo bestaat uit vier subteams met een taak: inwoners een passende maatwerkvoorziening bieden. Ondanks de verschillen tussen de teams benadruk ik de onderlinge verbinding en samenhang. Op individueel niveau onderzoek ik met de collega’s hun kwaliteiten en uitdagingen. Mijn overtuiging is: hoe meer je jezelf kunt zijn in het werk, hoe meer werkplezier je hebt en hoe beter je samen werkt en presteert. Een team, een taak betekent dat je er voor elkaar bent en samen presteert. Als coördinator is het voor mij balanceren tussen enerzijds prestatie laten leveren en anderzijds werkdruk en werkplezier op orde houden. Ik streef ernaar dat wij open tegen elkaar kunnen zijn. Ik benoem het gedrag wat ik bij hen zie en zij doen dat ook bij mij. Zo zorgen wij voor elkaar en leren wij van elkaar.’

Hoe meer je jezelf kunt zijn in je werk, hoe beter je presteert

12. Emin van Saksen
Administratief ondersteuner bij CIZ
‘Sinds 2019 werk ik in Utrecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor een juiste en accurate administratieve afhandeling van alle aanvragen. Dagelijks heb ik contact met cliënten en verschillende organisaties. Mijn ervaring in de omgang met diverse mensen en projecten binnen en buiten de organisatie komt daarbij goed van pas. Met mijn doorzettingsvermogen als basis heb ik mij ontwikkeld tot een professional die goed het overzicht weet te houden. Met veel plezier heb ik de afgelopen tijd bijgedragen aan de groei van onze afdeling. Samen met ons team zorgen we dat onze afdeling in ontwikkeling blijft, nu en in de toekomst, met als doel: operationele zelfstandigheid. Niet zomaar, maar altijd met het doel om de cliënt zo optimaal te begeleiden. De mens in zijn ontwikkeling staat daarin centraal.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *