nieuws Publieke professional

Overheid Oost-Indisch doof?

Inwoners worden al jaren op allerlei manier betrokken bij overheidsbeleid. Toch beklijft bij hen vaak het gevoel dat er niet echt naar ze wordt geluisterd. Hoe pak je dat als ambtenaar beter aan? Door zelf meer te participeren in de samenleving en oprecht nieuwsgierig te zijn naar perspectieven van mensen, stelt luisteronderzoeker Corine Jansen.

In onze participatiemaatschappij doet de overheid al jaren een beroep op de eigen kracht van de samenleving. Inwoners moeten zorgen voor hun eigen welzijn en gezondheid. Ondertussen neemt diezelfde overheid besluiten waarbij ze inwoners vaak in een laat stadium vraagt wat zij van het voorgestelde beleid vinden. ‘Als je dan vervolgens helemaal niets doet met hun inbreng en ook nog eens niet uitlegt waarom je er niets mee doet, dan krijg je onrust,’ stelt Nederlands eerste Certified Listening Professional Corine Jansen.

‘Die onrust was bijvoorbeeld In Groot-Brittannië te zien rond de Brexit,’ aldus Jansen, ‘maar ook steeds meer in ons land. Mensen willen nu eenmaal gehoord worden. Sommige van hen eisen dat de overheid doet wat zij willen. Maar een veel grotere groep wil serieus genomen worden in haar angsten, vragen en ervaringen. Vooral die laatste groep is het waard om naar te luisteren en goede dialogen mee te voeren.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 31: Publieke professional. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. In het boek Kan de overheid de crises aan van Herman Tjeenk Willink staat ondubbelzinnig beschreven wat de oorzaak is van de mismatch tussen beleid en uitvoering. Dat zie ik ook terug in de dagelijkse praktijk. Sommige beleidsvormende collega’s nemen niet de moeite om bij uitvoerenden op te halen wat van belang is om de uitvoering ook passend te hebben met het beleid. Dat is in lijn met de eveneens in het boek beschreven pijnpunt dat de overheid voor wat betreft de uitvoering van publieke taken steeds verder beknot worden in de middelen zowel financieel als juridisch.